Sözlükte "lisans" ne demek?

1. Genellikle dört yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimi; bir malı yabancı firma adına yapma izni.
2. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diplomayla belgelendirilen akademik derece; bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi ya da kimlik kartı.
3. Yurda mal sokma ya da yurtan mal çıkarma iznilisans

Lisans kelimesinin ingilizcesi

adj. undergraduate
n. licence [Brit.], license, degree, royalty
Köken: Fransızca

Lisans ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(License) Fransızca "licence" kelimesinin okunuş şekliyle dilimize geçmiştir. 1. Yasa tarafından kısıtlanmış veya düzenlenmiş bir işin yapılması, bir girişimde bulunulabilmesi için, kamu otoritesince verilen ve devredilemeyen izin, yetki veya ruhsat. Örneğin kotaya tabi bir maldan ithalat yapabilmek ya da ihracı belli makamların iznine bağlı malların ihracını gerçekleştirmek için lisansa gerek vardır. Bunun gibi, Petrol Yasası uyarınca petrol arama ve sondaj faaliyetlerinde bulunabilmek ya da en basitiyle otomobil kullanabilmek için lisans (ruhsat) almış olmak gerekir. 2. patent yasası uyarınca yeni bir mal, dizayn veya üretim yöntemi icat etmiş ve bunun patentini almış kişi veya firma ile, bu yeniliğin belirli koşullarla kullanılmasını sağlamak için bir sözleşme yapmaya gerek vardır. Buna Lisans Sözleşmesi adı verilir. 3. Bir kimseye tanınan ayrıcalıklı harekette bulunma hakkı. Ancak böyle bir hak başkalarını zarara uğratacak biçimde kullanılamaz.

--Reklam--